Bedrijfsinformatie
ClaCa Design staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Apeldoorn onder KvK-nummer 78145511. BTW-nummer NL003294631B33. Bank-nummer NL90 RABO 0354974882

Bezoek adres (enkel op afspraak): M.C. Escherweg 19, 7425 RH Deventer

Algemene Voorwaarden voor de webshop ClaCa.nl
Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van www.claca.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door ClaCa Design. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Door te bestellen bij ClaCa.nl verklaar je akkoord te gaan met de voorwaarden van ClaCa Design.

Bestelling, prijzen en betaling
Alle prijzen van de producten op de website zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Een bestelling kan enkel plaatsvinden via de webshop en niet via een e-mail en de betaling dient onmiddellijk volledig voldaan te worden. Er is alleen de mogelijkheid om een betaling via Ideal te voldoen.

Artikelen worden meteen gereserveerd. Zodra de betaling is ontvangen zal de bestelling zo spoedig mogelijk verzonden worden. Via een e-mail zal je hierover geïnformeerd worden.

Levertijden en verzending
Bij ontvangst van de betaling wordt de bestelling zo spoedig mogelijk verstuurd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de tijd die PostNL of DHL neemt om de bestelling af te leveren. Indien de verwachte levertijd wordt overschreden zul je hiervan op de hoogte gesteld worden.

Verzending zal altijd plaatsvinden via PostNL of DHL.

Adressering
De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van de juiste adressering waar het product naar verzonden moet worden.

Retourzending producten
Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent met je bestelling. Je bent verplicht dit binnen twee dagen per e-mail te melden met opgaaf van reden. Daarnaast ben je verplicht de bestelling binnen zeven dagen na aankoopdatum retour te zenden. Als producten niet binnen zeven dagen worden teruggestuurd na het melden per e-mail, worden deze niet meer geaccepteerd.

Producten dienen hierbij ongebruikt, onbeschadigd en goed verpakt in de originele doos retour gezonden te worden. De kosten voor het retour zenden zijn voor je eigen rekening; zorg voor voldoende frankering anders zal het pakket niet door ons worden aangenomen. Geretourneerde goederen worden geweigerd indien deze gebruikt, beschadigd of niet goed verpakt zijn.

Garantie
Met toewijding en vakmanschap worden de producten van ClaCa Design gemaakt. Voor alle producten in de webshop, behalve Sale producten en prototype verkopen, geldt een garantie termijn van 2 maanden.

Mocht er onverhoopt toch een fabricage fout zijn dan wordt deze in overleg gerepareerd. Is echter de garantie periode van 2 maanden overschreden dan zullen hiervoor de gemaakte kosten in rekening gebracht worden.

Alle dekking onder deze garantie vervalt wanneer enige aanpassing, wijziging of verandering is aangebracht aan het product. Tekortkomingen of beschadigingen veroorzaakt door ondeskundig gebruik of nalatigheid van de koper of derden, worden niet gedekt of vergoed.

Leer is een natuurlijk en levendig product. Oneffenheid, kleine verschillen in kleur, kwaliteit en/of verkleuring van leder of suède, zijn normaal. Dergelijke eigenschappen vallen niet onder de garantie; evenmin kunnen producten om deze redenen worden geretourneerd.

Klachten
Het kan zijn dat je niet tevreden bent en een klacht heb. Laat me dit weten zodat we kunnen kijken of we het probleem kunnen oplossen.

Aansprakelijkheid
ClaCa Design is niet aansprakelijk voor schade aan producten ontstaan door normale slijtage of verkeerd gebruik van het product.

Overmacht
Ingeval van overmacht, vervalt de leveringsplicht van ClaCa Design. Van overmacht is sprake bij zakelijke onderbrekingen, storing van het internet of vertraging tijdens het transport.

Privacy
Als je een bestelling plaatst heeft ClaCa Design je naam, emailadres, adres- en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren en je van de status van je bestelling op de hoogte te houden. Je persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht. Je adresgegevens worden alleen aan derden die betrokken zijn bij het afhandelen van je bestelling (zoals PostNL en DHL) doorgegeven.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ClaCa Design is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ClaCa Design.

Indien van toepassing
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ClaCa Design te mogen claimen of te veronderstellen.

ClaCa Design streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. ClaCa Design aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.claca.nl op deze pagina.

Vragen
ClaCa Design streeft naar tevreden en blije klanten. Mocht je klachten of vragen hebben over de diensten en/of producten van ClaCa Design, dan stellen wij het op prijs als je ons doormiddel van een e-mail of telefoontje hiervan op de hoogte stelt.